คำถามบ่อย

คำถามบ่อย

Frequently Asked Questions

Wuthisoft.com

-- No items --

iStore Xpress

ตามระบบของโปรแกรม สินค้าจะเข้าสู่ระบบสต๊อคได้ จะต้องทำผ่านใบสั่งซื้อและบันทึกรับเข้าสต๊อคเท่านั้น ส่วนบัญชีรายชื่อสินค้า มีหน้าที่เพียงเก็บรายชื่อของสินค้า เก็บข้อมูลคุณสมบัติของสินค้า และนำไปใช้อ้างอิงเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับจำนวนสินค้าในสต๊อค ส่วนวิธีการสร้างใบสั่งซื้อ ให้อ่านคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
iStore Xpress ที่นำออกมาให้ใช้กันก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการใช้และไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะไปหาซื้อโปรแกรมที่มีราคาค่อนข้างแพงที่มีขายตามท้องตลาด และที่โปรแกรมต้องมีกำหนดวันหมดอายุไว้ ก็เพื่อคัดกรองเฉพาะคนที่ต้องการนำไปใช้งานจริงๆ เท่านั้น ถึงจะเป็นโปรแกรมให้ใช้ฟรี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะนำไปใช้โดยเสรี เพราะโปรแกรมนี้มีลิขสิทธิ์และผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ฉะนั้นจึงต้องมีการลงทะเบียน โดยต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้กำหนดไว้ การลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ (Sign up) และการลงทะเบียนโปรแกรม (Activation) รุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) ด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ในการบันทึกขายสินค้าเงินสด จะมีการตัดสต๊อคสินค้าทันที ณ เวลาที่มีการบันทึก หากไม่มีสินค้าในสต๊อค ก็จะไม่สามารถบันทึกขายสินค้าได้ ดังนั้นก่อนที่จะมีการบันทึกขายสินค้า จะต้องนำสินค้าเข้าสต๊อคก่อน โดยทำผ่านใบสั่งซื้อสินค้าและบันทึกรับสินค้าเข้าสต๊อค อ่านวิธีการสร้างใบสั่งซื้อและบันทึกรับสินค้าเข้าสต๊อคจากคู่มือการใช้งาน

ใบอนุญาตส่วนบุคคล จะมีรหัสลงทะเบียนส่วนตัว (Serial Number) ไว้สำหรับลงทะเบียนกับทุกๆ เครื่องที่ใช้โปรแกรม การที่ระบบแจ้งว่า Serial Number ไม่ถูกต้อง เกิดจากการสร้างข้อมูลลงทะเบียนไม่ถูกต้อง โดย Serial Number จะสร้างมาจากข้อมูลลงทะเบียน Register ID (เลขบัตรประจำตัวประชาชน) และ Register Name (ชื่อ-นามสกุล) ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับ Register Name ที่สุด เพราะกรอกไม่เหมือนเดิม หากจำไม่ได้ให้ดูชื่อที่ปรากฏอยู่บนใบอนุญาตของตนเอง โดยจะต้องกรอกให้เหมือนเดิมทุกประการ หากพิมพ์ผิดไปแม้แต่อักขระเดียว Serial Number ก็จะใช้ไม่ได้

ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในชุดแรกๆ เพราะหลายท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนในช่อง Register Name โดยมีการเคาะช่องว่างระหว่างชื่อและนามสกุลไว้ 2 ช่องบ้าง 3 ช่องบ้าง หรือเขี่ยนคำนำหน้าชื่อ ติดชื่อบ้างไม่ติดบ้าง ส่วนใบอนุญาตที่ออกในช่วงหลังๆ จะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนออกใบอนุญาต หากผิดปกติก็จะให้กลับไปแก้ไขใหม่

วิธีการแก้ปัญหาการกรอกข้อมูลในช่อง Register Name ให้ใช้วิธีคัดลอก หรือ Copy ชื่อที่ปรากฏบนใบอนุญาต หรือ Register Name ของรายการใบอนุญาตในบัญชีสมาชิกผู้ใช้ของตนบนเว็บไซต์ แล้วนำมาวางในช่อง Register Name บนหน้าสร้างข้อมูลลงทะเบียนของโปรแกรม

โปรแกรมนี้ยังไม่สามารถแตกหน่วย หรือรวมหน่วยสินค้าได้ ฉะนั้นเวลากำหนดหน่วยนับของสินค้า จะต้องกำหนดหน่วยนับของสินค้าให้มีขนาดเล็กที่สุด เท่าที่จะเกิดขึ้นได้ในการซื้อขายสินค้า เช่น กรณีสินค้าเบียร์ มีหน่วยนับเป็นลังและเป็นขวด ถ้ามีการซื้อขายปลีกแบบขวด ก็จะต้องกำหนดหน่วยนับของเบียร์เป็นขวดทั้งหมด แม้ว่าตามจริงเราจะสั่งซื้อจากผู้จำหน่าย หรือขายออกไปเป็นลังก็ตาม สำหรับการขายที่มีแพ็คเกจต่างจากหน่วยนับปกติ สามารถใช้ระบบส่งเสริมการขายประเภทโปรโมชั่นเข้ามาช่วยได้
โปรแกรมใช้ร่วมกับเครื่องยิงบาร์โค้ดได้ทุกรุ่น เพียงแต่ติดตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักและสามารถทำงานได้ ก็สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมได้แล้ว โดยโปรแกรมใช้ค่าการส่งรหัสข้อมูลจากเครื่องยิงบาร์โค้ดตามค่าปกติของเครื่องยิงบาร์โค้ดทั่วไป คือ "รหัสที่อ่านได้" + {Enter} ส่วนรหัสบาร์โค้ดที่โปรแกรมเลือกใช้คือแบบ EAN13 ซึ่งเป็นรหัสบาร์โค้ดสากลที่มีอยู่กับตัวสินค้าทั่วไปอยู่แล้ว ส่วนสินค้าใดที่ไม่มีรหัสบาร์โค้ดแบบ EAN13 อยู่ ก็สามารถสั่งพิมพ์จากตัวโปรแกรมได้ ส่วนวิธีการบันทึกรหัสบาร์โค้ดให้กับตัวสินค้า ให้อ่านคำแนะนำที่เขียนไว้ในคู่มือ
การสำรองฐานข้อมูล มีความสำคัญอย่างยิ่ง และผู้ใช้จำเป็นต้องทำการสำรองฐานข้อมูลเป็นประจำ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ฐานข้อมูลที่ใช้อยู่อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ เช่น กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ไม่มีเครื่องสำรองไฟ (UPS) แล้วเกิดไฟฟ้าดับขณะใช้งานโปรแกรมอยู่ อาจทำให้ไฟล์ฐานข้อมูลเสียหายได้ หรือเสียหาจากการเกิด bad sector ใน Harddisk ณ ตำแหน่งที่ใช้บันทึกไฟล์ฐานข้อมูลของโปรแกรม เพราะถ้าไฟล์ฐานข้อมูลนั้นเกิดเสียหาย จะไม่สามารถนำมาใช้ได้ และท่านจะต้องสูญเสียข้อมูลที่มีอยู่ไปทั้งหมด

สำหรับผู้ใช้ที่มีการบันทึกข้อมูลทุกวัน ควรจะทำการสำรองฐานข้อมูล (backup database) ทุกสิ้นวันเช่นกัน หากไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไฟล์ฐานข้อมูลเสียหาย ก็สามารถลบไฟล์สำรองที่บันทึกไว้เพื่อลดเนื้อที่เก็บไฟล์สำรองฐานข้อมูลได้ หรือเลือกเก็บไฟล์สำรองฐานข้อมูลล่าสุดย้อนหลังไม่เกินสัปดาห์ไว้ก็ได้

กรุณาอ่านรายละเอียดเพื่มเติมถึงวิธีการสำรองฐานข้อมูล (Backup database) และการนำกลับฐานข้อมูล (Restore database) ในคู่มือการใช้งาน

การทำสำรองหรือการทำสำเนาฐานข้อมูลอัตโนมัติเมื่อปิดใช้งาน (Auto backup on close) เป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในโปรแกรมสำหรับรุ่น Free Edition เริ่มที่เวอร์ชั่น 1.2 และรุ่น Donor Edition เริ่มที่เวอร์ชั่น 2.1 โดยผู้ใช้จะต้องทำการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ และจะต้องตั้งค่าตำแหน่งเก็บไฟล์สำรองด้วย
สินค้าทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ต้องซื้อมา หรือสินค้าที่ผลิตเอง หรือสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ก่อนใช้โปรแกรม จะนำเข้าสู่ระบบสต๊อค จะต้องทำผ่านใบสั่งซื้อทั้งหมด กรณีที่ไม่ทราบว่าสินค้าเหล่านั้นซื้อมาจากใครบ้าง ก็ให้ทำการสั่งซื้อผ่านผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง หรือจะบันทึกชื่อกิจการตัวเองในรายชื่อลูกค้าการค้า แล้วสั่งซื้อสินค้าเหล่านั้นจากกิจการของตนเองก็ได้ ส่วนราคาทุนให้ประเมินและถัวเฉลี่ยตามความเป็นจริง
จำนวนหน่วยสินค้า มีหน่วยเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น ไม่สามารถบันทึกเป็นเลขทศนิยมได้ โปรแกรมนี้จึงเหมาะกับสินค้าที่มีหน่วยนับชัดเจน ไม่เหมาะกับสินค้าแบ่งขาย เช่น น้ำตาลทราย หากกำหนดหน่วยนับเป็นกิโลกรัม จะแบ่งขายเป็นขีดไม่ได้ ไม่เช่นนั้น ก็จะต้องกำหนดหน่วยนับให้เป็นขีดทั้งหมด
โปรแกรมทั้งรุ่น Free Edition และรุ่น Donor Edition มีระบบการทำงานหลักที่เหมือนกันและใช้ฐานข้อมูลตัวเดียวกัน ส่วนที่แตกต่างกันหลังจากเปลี่ยนเป็นรุ่น Donor Edition ก็คือวิธีการลงทะเบียน และส่วนที่ทำเพิ่มเติมขึ้นใหม่ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.0.8 ขึ้นไป ถ้าต้องการทราบรายละเอียด ก็ให้ไปดูประวัติการพัฒนาในแต่ละเวอร์ชั่น ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.0.8 ขึ้นไป
ฐานข้อมูลของโปรแกรม iStore Xpress ทุกรุ่นและทุกเวอร์ชั่น เป็นไฟล์ฐานข้อมูลตัวเดียวกัน กล่าวคือมีระบบโครงสร้างที่เหมือนกัน สามารถนำไปเปิดใช้กับโปรแกรม iStore Xpress ได้กับทุกรุ่น ทุกเวอร์ชั่น และทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมอยู่ ฉะนั้น การอัพเดดเวอร์ชั่นใหม่ หรือการเปลี่ยนรุ่นของโปรแกรม ทั้งในช่วงเวลาทดลองใช้ หรือหลังจากลงทะเบียนโปรแกรมแล้ว จะไม่มีผลกระทบใดๆ กับข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ (ทั้งนี้จะต้องไม่เข้าไปใช้ไฟล์ฐานข้อมูลว่างเปล่า หรือฐานข้อมูลตัวอย่างที่อยู่ folder "Empty\istoredb.sdf" และ "Sample\istoredb.sdf" เพราะเป็นไฟล์ของระบบ และจะทำให้ข้อมูลที่ใช้อยู่เสียหายหรือสูญหายไปได้)

ผู้ใช้งานโปรแกรม iStore Xpress จะหมายถึงพนักงานที่เข้าใช้งานโปรแกรม ซึ่งสามารถเพิ่ม user ของผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ตามต้องการ โดยบัญชีผู้ใช้งานจะเก็บไว้ในไฟล์ฐานข้อมูลของแต่ละร้านแยกจากกัน

ส่วนบัญชีสมาชิกผู้ใช้บนเว็บไซต์ จะหมายถึงเจ้าของใบอนุญาตใช้งานโปรแกรม ใช้สำหรับเวลาทำการ Activate โปรแกรม เพื่อใช้งานแบบถาวรเท่านั้น จะไม่เกี่ยวข้องกับ user ที่ login เข้าใช้งานโปรแกรม iStore Xpress

สินค้าแต่ละรายการ จะต้องระบุหรือกำหนดผู้จำหน่ายไว้ด้วย ว่าสามารถสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายรายใดได้บ้าง ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดสามารถมีผู้จำหน่ายได้มากว่าหนึ่งราย การกำหนดผู้จำหน่ายสินค้า สามารถบันทึกได้ทั้งในหน้าบัญชีรายชื่อสินค้า และหน้าบัญชีรายชื่อลูกค้าการค้า

ดังนั้นในใบสั่งซื้อสินค้าแต่ละใบ จะต้องเลือกผู้จำหน่ายก่อนว่าจะสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายรายใดก่อน โปรแกรมถึงจะดึงรายการสินค้าของผู้จำหน่ายรายนั้นเข้ามาให้เลือก แล้วเพิ่มเข้าไปในใบสั่งซื้อสินค้า หากสินค้าตัวใดไม่ระบุผู้จำหน่าย ก็จะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าเข้าสต็อคได้

WH Xpress

-- No items --

POS Xpress

-- No items --

Contact us

(+66) 081 802 6223

Email us

wuthisoft@gmail.com

Technical Support

wuthisoft@gmail.com
Wuthisoft

วุฒิซอฟต์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งพัฒนาโปรแกรมที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงกับชีวิตประจำวันของคนไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมฟรี (Freeware) ที่พัฒนาออกมาให้คนไทยได้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

โฮมเพจซอฟต์แวร์

iStore Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าขนาดเล็ก

WH Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า

POS Xpress

โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน

ติดต่อเรา

78 Thubthim Building, On-Nut 17, Sukhumvit 77 Rd. Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250 TH

(+66) 081 802 6223