Faq

Frequently Asked Questions

คำถามที่พบบ่อย

Wuthisoft.com

-- No items --

iStore Xpress

โปรแกรม iStore Xpress เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนวินโดว์ ไม่ใช่ Web Application ดังนั้นให้ดาวน์โหลดชุดติดตั้งจากเว็บไซต์ไปทำการติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และเริ่มทดลองใช้งานอย่างเต็มรูปแบบได้ทันที โดยยังไม่ต้องลงทะเบียนโปรแกรม (Activation) เนื่องจากโปรแกรมไม่มีการล็อคคุณสมบัติการใช้งานไว้แต่อย่างไร ท่านสามารถทดลองใช้งานได้นานถึง 99 วัน ในรุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) และ 45 วัน ในรุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition)
โปรแกรมมีคู่มือการใช้งานติดตั้งไปพร้อมกับตัวโปรแกรมแล้ว หากสงสัยการทำงานในหน้าไหน ให้กด F1 บนหน้างานนั้น คู่มือจะไปดึงเนื้อหาการทำงานในหน้านั้นขึ้นมาให้

จำนวนสินค้าในสต๊อคไม่ได้เกิดจากการใส่ตัวเลขเข้าไปในสต๊อคโดยตรง แต่จะผ่านมาทางใบสั่งซื้อ ซึ่งใบสั่งซื้อจะเป็นเอกสารนำเข้า ที่เป็นข้อมูลที่มาของสินค้า เช่น สั่งซื้อจากใคร เป็นสินค้าชนิดใด จำนวนเท่าไร มีราคาทุนเท่าไร การบันทึกเข้าสต๊อคจะบันทึกรายการเป็นล็อทๆ ตามการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ไม่ได้นำมานับรวมกัน ดังนั้นจึงสามารถดูรายละเอียดการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละชนิดได้อย่างละเอียด ตั้งแต่สินค้าเข้ามาจนกระทั่งการออกไปของสินค้า

ก่อนออกใบสั่งซื้อสินค้า จะต้องมีการบันทึกข้อมูลสินค้าในบัญชีรายชื่อสินค้าก่อน และที่สำคัญสินค้าแต่ละชนิดจะต้องกำหนดก่อนว่าใครเป็นผู้จำหน่าย คือเราสามารถสั่งซื้อจากใครได้บ้าง ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดสามารถกำหนดผู้จำหน่ายได้มากกว่าหนึ่งราย สินค้าใดไม่กำหนดผู้จำหน่าย สินค้านั้นจะทำการสั่งซื้อไม่ได้ เพราะในใบสั่งซื้อจะต้องระบุก่อนว่าจะสั่งซื้อจากใคร เมื่อเลือกผู้จำหน่ายแล้ว โปรแกรมถึงจะดึงรายการสินค้าของผู้จำหน่ายรายนั้นขึ้นมาให้เลือก ⟨ข้อสังเกตุในบัญชีรายชื่อลูกค้าการค้า ถ้ารายชื่อใดมีสถานะเป็นผู้จำหน่าย (Supplier) จะมีรายการสินค้าของผู้จำหน่ายอยู่ด้วย⟩

หลังจากสร้างใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว จึงจะมาถึงขั้นตอนการบันทึกรับสินค้าเข้าสต๊อคจากใบสั่งซื้อแต่ละใบ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานของโปรแกรม

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่กำลังจะซื้อมาใหม่ หรือเป็นสินค้าที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเองก็ตาม การนำสินค้าเข้าสต๊อคจะใช้วิธีการเดียวกัน คือออกใบสั่งซื้อ กรณีที่เป็นสินค้าที่ผลิตเอง ท่านจะต้องบันทึกชื่อกิจการของท่านหรืออาจใช้ในนามอื่นเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้จำหน่ายด้วย เพราะจะต้องทำการสั่งซื้อสินค้านั้นจากกิจการของตนเอง

ข้อแนะนำสำหรับใบสั่งซื้อ ท่านไม่ควรบันทึกการรับชำระเงินก่อนที่จะได้รับสินค้า เพราะหากเกิดกรณีได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ ท่านจะได้สามารถแก้ไขรายการสินค้า หรือจำนวนสินค้าในใบสั่งซื้อนั้นได้ หากบันทึกชำระเงินแล้ว ใบสั่งซื้อนั้นจะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้ และการบันทึกรับสินค้าเข้าสต๊อคจะต้องครบตามจำนวนที่สั่งซื้อถึงจะสามารถบันทึกรับได้ ตัวอย่างเช่น ท่านสั่งซื้อสินค้า ก จำนวน 100 หน่วย แต่ได้รับสินค้าเพียง 80 หน่วย โดยผู้จำหน่ายขอส่งเป็น 2 ล็อท เนื่องจากผลิตไม่ทันหรือมีสินค้าไม่เพียงพอ ดังนั้นท่านจะต้องแก้ไขจำนวนสินค้า ก ในใบสั่งซื้อเหลือเพียง 80 หน่วย ส่วนที่เหลือ 20 หน่วย ให้ท่านออกใบสั่งซื้อใบใหม่ขึ้นมาแทน เหตุผลก็เพราะว่า หากการส่งสินค้าทั้ง 2 ล็อท ห่างกันหลายวัน หรืออาจเป็นสัปดาห์เป็นเดือน ท่านจะต้องรอจนครบตามจำนวนจึงจะสามารถบันทึกรับเข้าสต๊อคได้ ซึ่งทำให้ท่านไม่สามารถบันทึกขายสินค้าที่ได้รับจากล็อทแรกก่อนได้

ไม่มีวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้โดยตรง แต่สามารถนำระบบอื่นมาแก้ปัญหาได้ โดยพิจารณาว่ามีวิธีการใดบ้าง ที่จะสามารถทำให้สินค้าลดลงหรือออกจากสต๊อคได้บ้าง เช่น บันทึกส่งคืนสินค้าที่ซื้อมา หรือไม่ก็บันทึกขายสินค้าออกไปในราคาทุน แต่ถ้าใช้วิธีบันทึกขายสินค้าออกไปจะมีผลต่อยอดขายที่สูงเกินจริง ดังนั้นการบันทึกส่งคืนสินค้าที่ซื้อมาจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า

การบันทึกขายสินค้าเงินสด จะมีการบันทึกการตัดสต๊อคสินค้าในทันทีที่บันทึกการขาย ดังนั้นหากไม่มีสินค้าในสต๊อค จึงไม่สามารถบันทึกการขายสินแบบเงินสดได้

ส่วนการบันทึกขายสินค้ามีเครดิต จะแยกการบันทึกขายและการบันทึกตัดสต๊อคออกมาเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ดังนั้นท่านจึงสามารถบันทึกหรือออกบิลขายสินค้าก่อนได้ แต่จะยังไม่สามารถตัดสต๊อคหรือบันทึกการเบิกจ่ายสินค้าส่งให้ลูกค้าได้ จนกว่าจะมีสินค้าในสต๊อคเพียงพอ

กรณีนี้ไม่สามารถทำได้ เพราะโปรแกรมนี้สามารถกำหนดหน่วยนับของสินค้าได้เพียงหน่วยนับเดียว ยังไม่สามารถแตกหน่วยหรือรวมหน่วยสินค้าได้ ดังนั้นเวลากำหนดหน่วยนับของสินค้า จะต้องกำหนดหน่วยนับของสินค้าให้มีขนาดเล็กที่สุด เท่าที่จะเกิดขึ้นได้ในการซื้อขายสินค้า เช่น กรณีสินค้าเบียร์ มีหน่วยนับเป็นลังและเป็นขวด ถ้ามีการซื้อขายปลีกแบบขวด ก็จะต้องกำหนดหน่วยนับของเบียร์ให้เป็นขวดทั้งหมด แม้ว่าตามจริงเราจะมีการสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายหรือขายออกไปเป็นลังก็ตาม สำหรับการขายที่มีแพ็คเกจต่างจากหน่วยนับปกติ สามารถใช้ระบบส่งเสริมการขายประเภทโปรโมชั่นเข้ามาช่วยได้ เช่น การจัดแพ็ค ซื้อ 12 ขวด จะสามารถซื้อได้ในราคา xx บาท เป็นต้น
จำนวนหน่วยของสินค้า มีหน่วยเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น ไม่สามารถบันทึกเป็นเลขทศนิยมได้ โปรแกรมนี้จึงเหมาะกับสินค้าที่มีหน่วยนับชัดเจน ไม่เหมาะกับสินค้าแบ่งขาย เช่น น้ำตาลทราย หากกำหนดหน่วยนับเป็นกิโลกรัม จะแบ่งขายเป็นขีดไม่ได้ ไม่เช่นนั้นก็จะต้องกำหนดหน่วยนับให้เป็นขีดทั้งหมด

โปรแกรมใช้ร่วมกับเครื่องยิงบาร์โค้ดได้ทุกรุ่น เพียงแต่ติดตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักและสามารถทำงานได้ ก็สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมได้แล้ว โดยโปรแกรมใช้ค่าการส่งรหัสข้อมูลจากเครื่องยิงบาร์โค้ดตามค่าปกติของเครื่องยิงบาร์โค้ดทั่วไป คือ "รหัสที่อ่านได้" + {Enter} ส่วนรหัสบาร์โค้ดที่โปรแกรมเลือกใช้คือแบบ EAN13 ซึ่งเป็นรหัสบาร์โค้ดสากลที่มีอยู่กับตัวสินค้าทั่วไปอยู่แล้ว ส่วนสินค้าใดที่ไม่มีรหัสบาร์โค้ดแบบ EAN13 อยู่ ก็สามารถสั่งพิมพ์จากตัวโปรแกรมได้ ส่วนวิธีการบันทึกรหัสบาร์โค้ดให้กับตัวสินค้า ให้อ่านคำแนะนำที่เขียนไว้ในคู่มือ

สำหรับปัญหาที่เกิดกับเครื่องยิงบาร์โค้ดบางรุ่น เช่น ยิงบาร์โค้ดแล้วได้รับรหัสบาร์โค้ดที่ไม่ตรงหรือผิดเพี้ยนไป ให้ตรวจสอบว่าภาษาที่แป้นพิมพ์ โดยให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ (EN) ก่อนทำการยิงบาร์โค้ด ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้

จริงๆ แล้วโปรแกรมทั้งสองรุ่นเป็นโปรแกรมตัวเดียวกัน มีระบบการทำงานหลักที่เหมือนกันและใช้ฐานข้อมูลตัวเดียวกัน เพียงแต่รุ่นฟรีเป็นโค้ดของเวอร์ชั่นเก่าที่หยุดพัฒนาไปตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.0.7 ส่วนรุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition) เป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมในเวอร์ชั่นตั้งแต่ 1.0.8 ขึ้นไป และเปลี่ยนชื่อรุ่นเป็น Donor Edition เพื่อเป็นโบนัสสำหรับผู้บริจาคใช้เท่านั้น ถ้าต้องการทราบรายละเอียด ว่าทั้งสองรุ่นต่างกันอย่างไร ก็สามารถไปดูประวัติการพัฒนาในแต่ละเวอร์ชั่น ของรุ่น Donor Edition ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.0.8 ขึ้นไป

สำหรับรุ่นฟรี (Free Edition) เหตุที่มีการ Build เวอร์ชั่นใหม่ออกมา เป็นการปรับปรุงในส่วนที่พบข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญต่อระบบ และปรับปรุงสิ่งที่มีความจำเป็นและวิธีการลงทะเบียนแบบใหม่เท่านั้น ไม่มีการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ๆ ดังเช่นรุ่นสำหรับผู้บริจาคแต่อย่างใด

การสำรองฐานข้อมูล มีความสำคัญอย่างยิ่ง และผู้ใช้จำเป็นต้องทำการสำรองฐานข้อมูลเป็นประจำ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ฐานข้อมูลที่ใช้อยู่อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ เช่น กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ไม่มีเครื่องสำรองไฟ (UPS) แล้วเกิดไฟฟ้าดับขณะใช้งานโปรแกรมอยู่ อาจทำให้ไฟล์ฐานข้อมูลเสียหายได้ หรือเสียหายจากการเกิด bad sector ใน Hard disk ณ ตำแหน่งที่ใช้บันทึกไฟล์ฐานข้อมูลของโปรแกรม เพราะถ้าไฟล์ฐานข้อมูลนั้นเกิดเสียหาย จะไม่สามารถนำมาใช้ได้ และท่านจะต้องสูญเสียข้อมูลที่มีอยู่ไปทั้งหมด

สำหรับผู้ใช้ที่มีการบันทึกข้อมูลทุกวัน ควรจะทำการสำรองฐานข้อมูล (backup database) ทุกสิ้นวันเช่นกัน หากไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไฟล์ฐานข้อมูลเสียหาย ก็สามารถลบไฟล์สำรองที่บันทึกไว้เพื่อลดเนื้อที่เก็บไฟล์สำรองฐานข้อมูลได้ หรือเลือกเก็บไฟล์สำรองฐานข้อมูลล่าสุดย้อนหลังไม่เกินสัปดาห์ไว้ก็ได้

หากท่านไม่สะดวกในการทำสำรองฐานข้อมูลด้วยตนเอง แนะนำให้ท่านเปิดระบบการทำสำเนาไฟล์ฐานข้อมูลอัตโนมัติทุกครั้งที่ปิดโปรแกรม (Auto backup on close) ไว้ โดยฟังก์ชั่นนี้จะมีอยู่ในรุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.2 ขึ้นไป และรุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition) ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.1 ขึ้นไป โดยสำเนาไฟล์ฐานข้อมูลที่เกิดจากฟังก์ชั่นนี้ จะระบุวันและเวลาที่ทำสำเนาไว้ให้ทราบ มีรูปแบบเป็น "ปีเดือนวัน-เวลา" เช่น ไฟล์ชื่อ "istoredb (25590617-132520).sdf" จะหมายถึง ไฟล์นี้เป็นข้อมูลทั้งหมด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 13:25:20

การนำสำเนาไฟล์ฐานข้อมูลมาใช้ ให้ใช้วิธีการคัดลอก (Copy) ไฟล์สำเนาฐานข้อมูลมาทำการเปลี่ยนชื่อ (Rename) ให้เป็น "istoredb.sdf" แล้วนำมาวางแทนที่ไฟล์ฐานข้อมูลปัจจุบันที่ใช้งานอยู่

ฐานข้อมูลของโปรแกรม iStore Xpress ทุกรุ่นและทุกเวอร์ชั่น เป็นไฟล์ฐานข้อมูลตัวเดียวกัน กล่าวคือมีระบบโครงสร้างที่เหมือนกัน สามารถนำไปเปิดใช้กับโปรแกรม iStore Xpress ได้กับทุกรุ่น ทุกเวอร์ชั่น และทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมอยู่ ฉะนั้นการอัพเดดเวอร์ชั่นใหม่ หรือการเปลี่ยนรุ่นของโปรแกรม จะไม่มีผลกระทบใดๆ กับข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่

แต่มีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องไม่เข้าไปใช้ไฟล์ฐานข้อมูลว่างเปล่า หรือฐานข้อมูลตัวอย่างที่อยู่ Folder "Empty\istoredb.sdf" และ "Sample\istoredb.sdf" เพราะเป็นไฟล์ของระบบ หากมีการซ่อมแซมหรือติดตั้งซ้ำ (Reinstall) หรือถอนการติดตั้ง (Uninstall) ไฟล์ฐานข้อมูลดังกล่าวจะถูกแทนที่หรือถูกลบไป ทำให้ข้อมูลที่ใช้อยู่สูญหายไปได้ หากต้องการใช้ไฟล์ฐานข้อมูลว่างเปล่า ท่านจะต้องใช้วิธีการคัดลอก (Copy) แล้วนำไปวางไว้ที่อื่น ห้ามใช้วิธีการตั้งค่าตำแหน่งไฟล์ฐานข้อมูลให้ชี้ไปที่ไฟล์ฐานข้อมูลที่อยู่ใน Folder "Empty" และ "Sample" โดยตรง

อีกประการหนึ่ง สำหรับโปรแกรมรุ่น Donor Edition หากมีการเปลี่ยนตำแหน่ง Folder ติดตั้งโปรแกรม หรือมีการเปลี่ยนแพลตฟอร์ม (Platform) ตัวติดตั้งแบบ 32Bit หรือ 64bit ซึ่งจะทำให้ Folder ติดตั้งโปรแกรมเปลี่ยนไปจากเดิม และโปรแกรมจะหาไฟล์ตั้งค่าเดิมไม่เจอ ทำให้หาไฟล์ฐานข้อมูลเดิมที่ใช้อยู่ไม่เจอ กรณีนี้ท่านจะต้องค้นหาไฟล์ฐานข้อมูลเดิมและตั้งค่าตำแหน่งไฟล์ฐานข้อมูลปัจจุบันด้วยตนเอง

กรณีลืมรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (Admin) ทางวุฒิซอฟต์ไม่มีนโยบายหรือบริการรีโมตเข้าไปรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ดูแลระบบให้ แต่ระบบโปรแกรมมีเครื่องมือช่วยเหลือในส่วนนี้ให้แล้ว โดยผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนฐานข้อมูลเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของไฟล์ฐานข้อมูลนั้นไว้ก่อน หากเกิดกรณีลืมรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ ท่านสามารถขอรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (Admin) ได้ ผ่านทางบัญชีสมาชิกผู้ใช้ของท่านเอง
ทะเบียนฐานข้อมูล เป็นเครื่องมือช่วยเหลือของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ เริ่มที่เวอร์ชั่น 1.6 ของรุ่นฟรี (Free Edition) และเวอร์ชั่น 2.4 ของรุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้กรณีลืมรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (Admin) ให้สามารถทำการรีเซ็ตรหัสผ่านของ Admin ได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนฐานข้อมูลเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของไว้ก่อน ถ้าท่านไม่ลงทะเบียนไว้ หากเกิดกรณีลืมรหัสผ่านของ Admin ท่านจะไม่สามารถเรียกใช้เครื่องมือนี้ได้ และไม่สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลนั้นได้อีกต่อไป เพราะทางผู้พัฒนาไม่มีนโยบายเข้าไปแก้ไขหรือรีเซ็ตรหัสผ่านของ Admin ให้ ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบในสิ่งนี้ด้วยตัวท่านเอง
iStore Xpress ที่นำออกมาให้ใช้กันก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการใช้และไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะไปหาซื้อโปรแกรมที่มีราคาค่อนข้างแพงที่มีขายตามท้องตลาด และที่โปรแกรมต้องมีการกำหนดวันหมดอายุไว้ ก็เพื่อคัดกรองเฉพาะคนที่ต้องการนำไปใช้งานจริงๆ เท่านั้น ถึงจะเป็นโปรแกรมให้ใช้ฟรี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะนำไปหาผลประโยชน์หรือนำไปใช้โดยเสรี เพราะโปรแกรมนี้มีลิขสิทธิ์และผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ฉะนั้นจึงต้องมีการลงทะเบียน โดยต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้กำหนดไว้ การลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ (Register) และการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร (Activation) ด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับผู้ใช้ฟรี ในรุ่น Free Edition หลังจากทดลองใช้งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันแล้ว จะปรากฎรหัสอ้างอิง (Reference key) บนหน้า "Product Activation" ใช้สำหรับสมัครบัญชีสมาชิกผู้ใช้ ให้ท่านนำรหัสอ้างอิงนั้นไปทำการลงทะเบียน (Register) บัญชีสมาชิกผู้ใช้บนเว็บไซต์วุฒิซอฟท์นี้ โดยเว็บไซต์จะเปิดให้ลงทะเบียนตามวันที่กำหนดไว้ หลังจากลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้แล้ว ท่านจะต้องบันทึกรับสิทธิ์การใช้งานฟรี (สร้างใบอนุญาตแบบฟรี) ภายในบัญชีสมาชิกผู้ใช้ของตนเอง และทำการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร (Activation) จากหน้า "Product Activation" บนตัวโปรแกรม iStore Xpress ซึ่งท่านสามารถอ่านวิธีการจากคู่มือการใช้งาน หรือจากข่าวสารและคลิปวีดีโอที่จัดทำไว้ให้บนเว็บไซต์นี้ได้ การลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร ท่านจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันทดลองใช้จะสิ้นสุด เพราะถ้าปล่อยให้หมดอายุ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ และแต่ละขั้นตอนหลังจากลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้แล้ว จะต้องใช้เวลา 2-3 วัน ถึงจะสามารถลงทะเบียนโปรแกรมได้

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ หรือต้องการใช้โปรแกรมในรุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition) ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการบริจาคไปที่อีเมล wuthisoft@gmail.com ได้เลย โดยท่านไม่จำเป็นต้องรอลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ด้วยตนเอง เพราะ Admin จะเป็นผู้จัดการบัญชีสมาชิกผู้ใช้และสร้างใบอนุญาตให้ แล้วส่งรายละเอียดการลงทะเบียนโปรแกรมกลับไปทางอีเมล

ใบอนุญาตที่ได้รับจะเรียกว่าสิทธิ์การใช้งาน สิทธิ์แต่ละสิทธิ์ที่ได้รับจะไม่มีหมดอายุ แต่สิทธิ์จะมีอายุการนำกลับมาใช้ใหม่ (Resue) หมายถึง สิทธิ์ใดเมื่อใช้ลงทะเบียนกับเครื่องไหนแล้ว สิทธิ์จะติดอยู่กับเครื่องนั้นไปจนครบอายุการนำกลับมาใช้ใหม่ จึงจะนำสิทธิ์นั้นไปใช้ลงทะเบียนกับเครื่องใหม่ได้ หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่โดยใช้สิทธิ์เดิมนั่นเอง เครื่องที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว เครื่องนั้นจะได้รับการคุ้มครองตลอดอายุการใช้งาน คือไม่ว่าจะลงวินโดว์ใหม่กี่ครั้ง ก็ยังสามารถลงทะเบียนโปรแกรมได้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องนั้น
ช่องทางการรับบริจาคมีเพียงวิธีเดียว คือโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือบัญชีพร้อมเพย์ของผู้พัฒนาโดยตรง โดยท่านสามารถดูเลขที่บัญชีได้ภายในตัวโปรแกรม iStore Xpress จากปุ่มบริจาค (Donate) หรือดูได้จากเมนูการรับบริจาค (Donation) บนเว็บไซต์ของโปรแกรม iStore Xpress ที่ www.wuthisoft.com/IStoreXpress/Donation เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านแจ้งรายละเอียดหรือสลิปการโอนไปยังอีเมล wuthisoft@gmail.com (กรุณาใช้อีเมลที่ท่านต้องการลงทะเบียน เพราะจะถือว่าอีเมลที่ใช้แจ้งการบริจาคเป็นผู้รับสิทธิ์ใบอนุญาตการใช้งาน) จากนั้นให้รอการตอบกลับจากทางวุฒิซอฟท์

ใบอนุญาตส่วนบุคคล จะมีรหัสลงทะเบียนส่วนตัว (Serial Number) ไว้สำหรับลงทะเบียนกับทุกๆ เครื่องที่ใช้โปรแกรม การที่ระบบแจ้งว่า Serial Number ไม่ถูกต้อง เกิดจากการสร้างข้อมูลลงทะเบียนไม่ถูกต้อง โดย Serial Number จะสร้างมาจากข้อมูลลงทะเบียน Register ID (เลขบัตรประจำตัวประชาชน) และ Register Name (ชื่อ-นามสกุล) ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับ Register Name ที่สุด เพราะกรอกไม่เหมือนเดิม หากจำไม่ได้ให้ดูชื่อที่ปรากฏอยู่บนใบอนุญาตของตนเอง โดยจะต้องกรอกให้เหมือนเดิมทุกประการ หากพิมพ์ผิดไปแม้แต่อักขระเดียว Serial Number ก็จะใช้ไม่ได้

ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับข้อมูลลงทะเบียนในช่อง "Register Name" หรือ "ชื่อ-นามสกุล" บางท่านพิมพ์ข้อมูลโดยมีการเคาะช่องว่างระหว่างชื่อและนามสกุลไว้ 2 ช่องบ้าง 3 ช่องบ้าง หรือเขี่ยนคำนำหน้าชื่อ ติดชื่อบ้างไม่ติดบ้าง เป็นต้น

วิธีการแก้ปัญหาการกรอกข้อมูลในช่อง "Register Name" หรือ "ชื่อ-นามสกุล" ให้ใช้วิธีคัดลอก หรือ Copy ชื่อที่ปรากฏบนใบอนุญาต หรือ "Register Name" ของรายการใบอนุญาตในบัญชีสมาชิกผู้ใช้ของตนบนเว็บไซต์ แล้วนำมาวางในช่อง "Register Name" บนหน้าสร้างข้อมูลลงทะเบียนของโปรแกรม

ผู้ใช้งานโปรแกรม iStore Xpress หมายถึงพนักงานที่เข้าใช้งานโปรแกรม สามารถเพิ่ม user คนใหม่ได้ตามต้องการ โดยบัญชีผู้ใช้งานจะเก็บไว้ในไฟล์ฐานข้อมูลของแต่ละร้านแยกจากกัน

บัญชีสมาชิกผู้ใช้บนเว็บไซต์ หมายถึงบัญชีของผู้ได้รับสิทธิ์ตามใบอนุญาตใช้งานโปรแกรม ใช้สำหรับเวลาทำการ Activate โปรแกรมใช้งานแบบถาวรเท่านั้น จะไม่เกี่ยวข้องกับ user ที่ login เข้าใช้งานโปรแกรม iStore Xpress

วิธีการแก้ปัญหาคือ ให้ท่านไปดาวน์โหลดรุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition) มาติดตั้งใช้งานชั่วคราวก่อนได้ เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้และบันทึกรับสิทธิ์การใช้งานฟรีเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมสำหรับการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวรในรุ่นฟรีแล้ว ให้ท่านถอนการติดตั้งรุ่นสำหรับผู้บริจาคออก และลงโปรแกรมในรุ่นฟรีกลับไปเหมือนเดิม แล้วทำการ Activate

ก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนไปติดตั้งในรุ่นสำหรับผู้บริจาค ท่านจะต้องคัดลอก (Copy) Reference Key หรือรหัสอ้างอิงสำหรับสมัครบัญชีสมาชิกผู้ใช้เก็บไว้ก่อน เพราะ Reference Key จะมีเฉพาะในรุ่นฟรี (Free Edition) เท่านั้น และท่านจะต้องรีบดำเนินการสมัครบัญชีสมาชิกผู้ใช้และบันทึกรับสิทธิ์การใช้งานฟรีโดยเร็ว เพราะในรุ่นสำหรับผู้บริจาค ท่านสามารถใช้งานชั่วคราวได้ไม่เกิน 45 วัน หากปล่อยให้ในรุ่นสำหรับผู้บริจาคหมดอายุไปอีก ก็จะไม่มีวิธีแก้ไขได้อีกแล้ว ท่านก็จะต้องหยุดใช้โปรแกรมไปจนกว่าท่านจะทำการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวรแล้ว จึงจะสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

WH Xpress

-- No items --

POS Xpress

-- No items --

Other Softwares

Contact us

(+66) 081 802 6223

Email us

wuthisoft@gmail.com

Technical Support

wuthisoft@gmail.com
Wuthisoft

วุฒิซอฟต์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งพัฒนาโปรแกรมที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงกับชีวิตประจำวันของคนไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมฟรี (Freeware) ที่พัฒนาออกมาให้คนไทยได้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Software Page

iStore Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าขนาดเล็ก

WH Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า

POS Xpress

โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน

Our Contacts

78 Thubthim Building, On-Nut 17, Sukhumvit 77 Rd. Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250 TH

(+66) 081 802 6223