News

News & Video Clips

ข่าวสารและคลิปวีดีโอ

News ข่าวสาร

Video Clips คลิปวีดีโอ

การลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร โปรแกรม iStoreXpress รุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition)

แนะนำวิธีการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร (Activation) โปรแกรม iStore Xpress รุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.6 (Build 1084) ขึ้นไปเท่านั้น
Admin
Published on 3 Oct 2018

การลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร โปรแกรม iStoreXpress รุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition)

แนะนำวิธีการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร (Activation) โปรแกรม iStore Xpress รุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition) ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.4 (Build 1180) ขึ้นไปเท่านั้น
Admin
Published on 3 Oct 2018

การลงทะเบียนไฟล์ฐานข้อมูล และการขอรีเซ็ตรหัสผ่าน Admin โปรแกรม iStore Xpress

แนะนำการลงทะเบียนไฟล์ฐานข้อมูล และการขอตั้งรหัสผ่านใหม่ กรณีลืมรหัสผ่านผู้ดูและระบบ (Admin) ของโปรแกรม iStore Xpress
Admin
Published on 3 Oct 2018
Wuthisoft

วุฒิซอฟต์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งพัฒนาโปรแกรมที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงกับชีวิตประจำวันของคนไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมฟรี (Freeware) ที่พัฒนาออกมาให้คนไทยได้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Software Page

iStore Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าขนาดเล็ก

WH Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า

POS Xpress

โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน

Our Contacts

78 Thubthim Building, On-Nut 17, Sukhumvit 77 Rd. Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250 TH

(+66) 081 802 6223