ข่าวสาร

ข่าวสารและคลิปวีดีโอ

News & Video Clips

News ข่าวสาร

Video Clips คลิปวีดีโอ

iStore Xpress - การลงทะเบียนโปรแกรมด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท

อธิบายวิธีการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร ด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท ของโปรแกรม iStore Xpress ทั้งในรุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) และรุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition) แบบใบอนุญาตตามจำนวนสิทธิ์ (Donor License - Volume)
Admin
Published on 23 มิ.ย. 2559

iStore Xpress การลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ (Sign up) และการขอตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset password)

อธิบายวิธีการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ (Sign up), การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่, เมนูงานภายในบัญชีสมาชิกผู้ใช้ และวิธีการขอตั้งรหัสผ่านใหม่ กรณีลืมรหัสผ่านของตนเอง
Admin
Published on 22 มิ.ย. 2559
Wuthisoft

วุฒิซอฟต์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งพัฒนาโปรแกรมที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงกับชีวิตประจำวันของคนไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมฟรี (Freeware) ที่พัฒนาออกมาให้คนไทยได้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

โฮมเพจซอฟต์แวร์

iStore Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าขนาดเล็ก

WH Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า

POS Xpress

โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน

ติดต่อเรา

78 Thubthim Building, On-Nut 17, Sukhumvit 77 Rd. Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250 TH

(+66) 081 802 6223