News Details

News & Video clips

ข่าวสารและคลิปวีดีโอ

New Release: iStore Xpress 2.5 (Build 1190) รุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition)

What's New In Version 2.5 (Build 1190)

  1. แก้ไขข้อผิดพลาดในหน้าต่างค้นหารายการขายเครดิตเพื่อดูข้อมูลย้อนหลังหรือเพื่อเปิดแก้ไขข้อมูลใบขาย จากปุ่มทูลบาร์ "เปิด" บนหน้าบันทึกขายสินค้ามีเครดิต
  2. เพิ่มระบบการตรวจจับภาษาบนช่องรับรหัสบาร์โค้ดให้เปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาเครื่องยิงบาร์โค้ดส่งรหัสผิดเพี้ยนไป เมื่อคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยขณะยิงบาร์โค้ด
  3. แก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีการตั้งค่าปุ่มเปอร์เซ็นต์ส่วนลดไม่สามารถอ่านการตั้งค่าที่บันทึกไว้ได้และกลับไปใช้ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมทุกครั้งเมื่อเปิดโปรแกรมใหม่
  4. เพิ่มรายการเคลื่อนไหวสต๊อคสินค้าแบบตารางข้อมูล 4 ประเภทรายการ ได้แก่ รายการรับเข้าสต๊อคจากการซื้อ, รายการรับเข้าสต๊อคจากการรับคืน, รายการตัดสต๊อคจากการขาย และรายการตัดสต๊อคจากการส่งคืน
  5. เพิ่มรายงานการขายประจำวันแบบตารางข้อมูล 4 ประเภทรายการ ได้แก่ สรุปยอดขายตามประเภทการขาย, สรุปยอดขายตามประเภทสินค้า, สรุปยอดขายตามพนักงานขาย และสรุปยอดขายตามรายชื่อลูกค้า

Download เวอร์ชั่น 2.5

Wuthisoft

วุฒิซอฟต์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งพัฒนาโปรแกรมที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงกับชีวิตประจำวันของคนไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมฟรี (Freeware) ที่พัฒนาออกมาให้คนไทยได้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Software Page

iStore Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าขนาดเล็ก

WH Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า

POS Xpress

โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน

Our Contacts

78 Thubthim Building, On-Nut 17, Sukhumvit 77 Rd. Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250 TH

(+66) 081 802 6223