Features

Features

คุณสมบัติโปรแกรม

คุณสมบัติหลักทั่วไป

คุณสมบัติมาตราฐานทั่วไปของระบบโปรแกรม iStore Xpress ของทั้ง 2 รุ่น คือรุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) และรุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition)

 1. หน้าต่างโปรแกรมเป็นแบบริบบอร์น สวยงาม สามารถเปลี่ยนสกินได้หลายรูปแบบ
 2. มีระบบรักษาความปลอดภัย เข้าระบบด้วยผู้ใช้งานและรหัสผ่าน, สามารถจัดการผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ทั้งในระดับกลุ่มผู้ใช้งานและระดับผู้ใช้แต่ละคน
 3. มีระบบจัดการฐานข้อมูล การสำรองฐานข้อมูล (Backup), การนำกลับฐานข้อมูล (Restore), และการล้างฐานข้อมูล (Reset database)
 4. สามารถจัดการโครงสร้างหมวดหมู่สินค้าได้ 3 ระดับ โดยแบ่งออกเป็นแผนกสินค้า หมวดสินค้า และตัวสินค้า
 5. ข้อมูลตัวสินค้าสามารถเก็บรูปภาพของสินค้า รองรับรหัสบาร์โค้ดแบบ EAN13 และสามารถพิมพ์บาร์โค้ดของสินค้าและบัตรสินค้า ตลอดจนการออกแคตตาล็อคสินค้าได้ด้วย
 6. ระบบสต๊อคสินค้า สามารถออกใบสั่งซื้อสินค้า ใบส่งคืนสินค้า รายงานการซื้อสินค้า รายงานสินค้าคงเหลือ
 7. ระบบลูกค้าการค้า จัดการรายชื่อลูกค้า รายงานสรุปยอดเจ้าหนี้-ลูกหนี้ค้างชำระ
 8. ระบบขายสินค้า มีโปรแกรมขายหน้าร้าน ทั้งแบบขายเงินสดและขายเครดิต(ขายเชื่อ) ออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับสินค้า ใบส่งสินค้า ใบรับคืนสินค้า และรายงานเกี่ยวกับการขายสินค้าต่างๆ
 9. รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทเครื่องพิมพ์ทั่วไป, เครื่องพิมพ์สลิปโดยเฉพาะ (Thermal Printer), เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) และลิ้นชักเก็บเงินเฉพาะแบบที่ต่อพ่วงกับเครื่องพิมพ์สลิปที่รับสัญญาณการเปิดลิ้นชักจากการสั่งพิมพ์สลิป
 10. มีระบบเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวการเข้าออกของสินค้าคงคลังแบบ Transaction logs สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของรายการสินค้าได้ถูกต้อง
 11. สามารถกำหนดวิธีการตัดสต๊อคเพื่อคำนวณต้นทุนสินค้าได้ทั้งแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) และเข้าหลังออกก่อน (LIFO)
 12. มีระบบส่งเสริมการขาย ประกอบด้วย คูปอง, โปรโมชั่น และส่วนลดเงินสด สามารถสร้างและพิมพ์บัตรคูปองได้ สร้างโปรโมชั่นอย่างง่ายๆ ได้ เช่น ซื้อ 2 แถม 1 หรือซื้อสินค้าในจำนวนที่กำหนดจะได้รับส่วนลด เป็นต้น
 13. มีระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อขายสินค้า เพื่อนำยอดรายรับ-ร่ายจ่ายไปแสดงในงบการเงิน
 14. สามารถออกงบแสดงฐานะทางการเงินได้ ซึ่งเป็นงบการเงินจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการ ประกอบด้วย งบกำไรขาดทุน, งบดุล และงบกระแสเงินสด
 15. มีระบบข้อความแจ้งเตือนในกรณีสินค้าหมดสต๊อคหรือถึงระดับที่ต้องสั่งซื้อเพิ่ม, รายการซื้อเครดิตที่ถึงกำหนดชำระ, รายการขายเครดิตที่ถึงกำหนดชำระ, รายการคูปองและโปรโมชั่นที่กำลังใกล้หมดอายุการใช้งาน เป็นต้น
 16. เป็นระบบโปรแกรมที่สามารถออกรายงานและสั่งพิมพ์ข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก และรายงานที่สั่งพิมพ์สามารถส่งออก (Export) ไปเป็นไฟล์ได้หลายรูปแบบ เช่น PDF, HTML, TEXT, CVS, EXCEL, RTF และ Image เป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษรุ่นสำหรับผู้บริจาค

เป็นคุณสมบัติส่วนที่ทำเพิ่มเติมขึ้น เพื่อเป็นโบนัสสำหรับผู้บริจาค โดยเน้นไปในเรื่องการนำเสนอข้อมูลหรือรายงานต่างๆ ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงรูปแบบการใช้งานให้สะดวกและใช้งานง่ายขึ้น

 1. เพิ่มความสามารถในการสร้างร้านและฐานข้อมูลได้มากกว่า 1 ร้านในเครื่องเดียวกัน โดยในหน้าเข้าสู่ระบบจะมีให้เลือกว่าจะเข้าจัดการข้อมูลในร้านใด
 2. เพิ่มฟังก์ชั่นการนำเข้าข้อมูล (Import data) จากไฟล์ Excel และการนำออก (Export data) ไปเป็นไฟล์ต่างๆ ได้ ในส่วนของข้อมูลบัญชีรายชื่อสินค้าและข้อมูลรายชื่อลูกค้าการค้า
 3. ปรับปรุงหน้าบันทึกการขายสินค้า โดยเพิ่มส่วนการค้นหารายการสินค้าเป็นแบบ Search lookup, เพิ่มฟังก์ชั่นพักบิลขาย, เพิ่มการแสดงรูปภาพสินค้า, เพิ่มปุ่มเปอร์เซ็นต์ส่วนลด และเพิ่มฟังก์ชั่นของลิ้นชักเก็บเงิน
 4. เพิ่มการตั้งค่าสลิปใบเสร็จรับเงินให้สามารถกำหนดรูปแแบบการแสดงข้อความ, รูปแบบตัวอักษร และสามารถเลือกแสดงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้
 5. เพิ่มการรับรองลิ้นชักเก็บเงินแบบต่อตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์และสั่งเปิดลิ้นชักเก็บเงินโดยตรงจากโปรแกรม
 6. ระบบลูกค้าการค้า เพิ่มรายงานข้อมูลลูกค้ารายตัว ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้อย่างละเอียดในทุกด้านที่เกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้จำหน่ายแต่ละราย เช่น รายการซื้อ รายการขาย ลูกหนี้และเจ้าหนี้ค้างชำระ เป็นต้น
 7. ระบบสต๊อคสินค้า เพิ่มรายงานข้อมูลสินค้ารายตัว ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้อย่างละเอียดในทุกด้านที่เกี่ยวกับสินค้าแต่ละตัว เช่น รายการซื้อ รายการขาย สินค้าคงเหลือ ความเคลื่อนไหวของสินค้า (Stock Card) เป็นต้น
 8. ระบบรายรับรายจ่ายอื่นๆ เพิ่มหน้าการพิมพ์บิลของรายการรายรับ ให้สามารถออกบิลสำหรับรายการรายรับได้

ข้อจำกัดของโปรแกรมที่ควรทราบ

เป็นข้อจำกัดของโปรแกรม iStore Xpress ทั้งรุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) และรุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition)

 1. โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็ก ประเภทซื้อมา-ขายไป เช่น ร้าน Gift Shop, ร้านโชว์ห่วย หรือกิจการส่วนตัวที่รับซื้อสินค้ามาเพื่อขาย ไม่เหมาะกับกิจการขนาดใหญ่ หรือ ห้างสรรพสินค้า
 2. การออกแบบระบบมีลักษณะคล้ายระบบบัญชี แต่โปรแกรมนี้ไม่ใช่โปรแกรมบัญชี เนื่องจากมีองค์ประกอบไม่ครบตามระบบบัญชี เพราะมีเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า และรายรับรายจ่ายอื่นๆ เท่านั้น
 3. โปรแกรมนี้ไม่มีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) และไม่มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อหรือภาษีขาย จึงเหมาะกับกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือการซื้อขายสินค้าที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. โปรแกรมนี้ทำงานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์เท่านั้น และใช้งานแบบเครื่องเดียว (Standalone) ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกับบนเครือข่าย LAN แบบ Client/Server ได้ เหมาะสำหรับติดตั้งบน Notebook และ PC
 5. โปรแกรมนี้รองรับเฉพาะบาร์โค้ดสินค้าแบบ EAN13 เท่านั้น ซึ่งเป็นบาร์โค้ดสากลที่มีอยู่กับตัวสินค้าทั่วๆ ไป ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดอยู่แล้ว หากสินค้าใดไม่มีรหัสบาร์โค้ดแบบ EAN13 สามารถพิมพ์บาร์โค้ดจากตัวโปรแกรมได้
 6. โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับสินค้าที่มีลักษณะหน่วยนับที่ชัดเจน ไม่เหมาะกับสินค้าแบ่งขาย และจำนวนหน่วยต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น ไม่รองรับหน่วยที่เป็นทศนิยม
 7. โปรแกรมนี้ยังไม่รองรับการรวมหน่วยสินค้า, การแตกหน่วยสินค้า หรือการจัดแพคสินค้า และไม่เหมาะกับสินค้าที่มีคุณสมบัติซับซ้อน หรือสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัว เช่น สินค้าที่ต้องระบุ Serial Number
Wuthisoft

วุฒิซอฟต์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งพัฒนาโปรแกรมที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงกับชีวิตประจำวันของคนไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมฟรี (Freeware) ที่พัฒนาออกมาให้คนไทยได้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Software Page

iStore Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าขนาดเล็ก

WH Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า

POS Xpress

โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน

Our Contacts

78 Thubthim Building, On-Nut 17, Sukhumvit 77 Rd. Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250 TH

(+66) 081 802 6223