Software List

  • Home /
  • Software List

Software List

ซอฟต์แวร์

Main Softwares

iStore Xpress วุฒิซอฟต์

โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าขนาดเล็ก

WH Xpress วุฒิซอฟต์

โปรแกรมบริหารคลังสินค้า ควบคุมสต๊อค

POS Xpress วุฒิซอฟต์

โปรแกรมขายหน้าร้านและควบคุมสต๊อค

Other Softwares

Mouse Clicker วุฒิซอฟต์

โปรแกรมควบคุมเมาส์ให้คลิกตามตำแหน่งที่ต้องการ

Wuthisoft

วุฒิซอฟต์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งพัฒนาโปรแกรมที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงกับชีวิตประจำวันของคนไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมฟรี (Freeware) ที่พัฒนาออกมาให้คนไทยได้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Software Page

iStore Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าขนาดเล็ก

WH Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า

POS Xpress

โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน

Our Contacts

78 Thubthim Building, On-Nut 17, Sukhumvit 77 Rd. Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250 TH

(+66) 081 802 6223