Features

Features

คุณสมบัติโปรแกรม

คุณสมบัติหลักทั่วไป

คุณสมบัติมาตราฐานทั่วไปของระบบโปรแกรม WH Xpress

  ข้อจำกัดของโปรแกรมที่ควรทราบ

   Wuthisoft

   วุฒิซอฟต์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งพัฒนาโปรแกรมที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงกับชีวิตประจำวันของคนไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด

   นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมฟรี (Freeware) ที่พัฒนาออกมาให้คนไทยได้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

   Software Page

   iStore Xpress

   โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าขนาดเล็ก

   WH Xpress

   โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า

   POS Xpress

   โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน

   Our Contacts

   78 Thubthim Building, On-Nut 17, Sukhumvit 77 Rd. Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250 TH

   (+66) 081 802 6223